Your Cart

E-veikala lietošanas noteikumi

TERMINI

Pārdevējs – SIA “STANIS”, uzņēmums, kas dibināts un darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, reģistrācijas Nr. 40003150678, juridiskā adrese: Tērbatas 50-1, Rīga, LV-1011, Latvijas Republika, PVN maksātāja Nr. LV40003150678.
Pircējs – fiziska persona kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu, kura iegādājas preces un/vai pakalpojumus Internet veikalā vai lieto SIA “STANIS” Internet veikalu.
Interneta veikals – SIA “STANIS” interneta veikals, kas ir pieejams tīmekļa vietnē www.leecooper.lv.
Pirkšanas–pārdošanas līgums – Pircēja un Pārdevēja noslēgta vienošanās par Internet veikalā pieejamo preču pirkšanu–pārdošanu.
Preču saņemšanas punkts – vieta, kur izsniedz (saņem) preces, kas pieder SIA “STANIS”.
Noteikumi – šie attālinātas pirkšanas–pārdošanas noteikumi, kas nosaka Pārdevēja un Pircēja pienākumus un tiesības, Pārdevēja piedāvāto preču un/vai pakalpojumu iegādes un apmaksas nosacījumus, preču un/vai pakalpojumu piegādes un atpakaļatdošanas procedūru un līgumslēdzēju pušu atbildību, kā arī regulē citus ar preču un/vai pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu Veikalā saistītos jautājumus.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

 1. Šie Noteikumi ir dokuments ar juridisku spēku un tie nosaka Pircēja un Pārdevēja abpusējās tiesības, pienākumus un atbildību un citus noteikumus attiecībā uz Pārdevēja piedāvāto preču un pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu, iegādājoties preces un/vai pakalpojumus Internet veikalā.
 2. Pircējs var iegādāties preces un pakalpojumus Internet veikalā, tikai piekrītot Noteikumiem. Apliecinot, ka ir izlasīti Noteikumi, Pircējs apņemas tos ievērot un rīkoties tiem atbilstoši. Iegādājoties Internet veikalā preces un/vai pakalpojumus, Pircējs piekrīt ievērot Noteikumus un apliecina, ka tos saprot. Ja Noteikumi nav izlasīti un/vai saprasti, vai arī Pircējs tiem nepiekrīt, preces un/vai pakalpojumus iegādāties nav iespējams.
 3. Pārdevējam ir tiesības grozīt Noteikumus. Noteikumu grozījumi stājas spēkā, kad tie ir publicēti Internet veikalā. Ja pēc Noteikumu grozījumu publicēšanas Pircējs lieto Internet veikalu, tiek uzskatīts, ka ir saņemta Pircēja piekrišana visiem Noteikumu grozījumiem.
 4. Termins "Preces", kas lietots šeit un turpmāk Noteikumos, attiecināms uz precēm un pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad skaidri norādīts citādi vai kad konteksts nosaka citādu šī vārda izpratni.
 5. Visi attēli un teksti, kas pieejami www.leecooper.lv, ir aizsargāti ar Autortiesību likumu. Visas tiesības pieder SIA “STANIS”. Datu izmantošana bez apstiprinājuma, nav atļauta.

PIRKŠANAS–PĀRDOŠANAS LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ

 1. Preču iegādi interneta veikalā var veikt tikai pēc iepazīšanās ar interneta veikala Privātuma politiku. Preču iegādi interneta veikalā var veikt reģistrēti un nereģistrēti Pircēji. Pirms reģistrēties, Pircējs izlasa Internet veikala privātuma politiku. Kad Pircējs reģistrējas Internet veikalā, tiek uzskatīts, ka ir izlasīta Privātuma politika.
 2. Pircējs reģistrējas, aizpildot reģistrācijas veidlapu un sniedzot nepieciešamos datus (turpmāk – Reģistrācijas datus). Par Reģistrācijas datu pareizību, neizpaušanu un/vai saglabāšanu ir atbildīgs Pircējs.
 3. Lai iegādātos Preces, Pircējs veic pasūtījumu Internet veikalā, aizpildot elektronisku pasūtījuma veidlapu.
 4. Par katru Pircēja pasūtījumu tiek slēgts Pirkšanas–pārdošanas līgums.
 5. Tiek uzskatīts, ka Pircējs un Pārdevējs noslēguši Pirkšanas–pārdošanas līgumu, kad Pircējs:
  veic pasūtījumu un izveido preču grozu atbilstoši Pārdevēja instrukcijai un norāda piegādes adresi vai preču saņemšanas veidu;
    • apliecina, ka ir izlasīti Noteikumi, izvēlas apmaksas veidu un apmaksā pasūtījumu;
    • Pārdevējs apstiprina Pircēja pasūtījumu, parādot un/vai nosūtot informāciju par pasūtījumu un apstiprinājumu (e-pastā vai pa tālruni).
  Ja Pircējs daļēji vai pilnībā nepiekrīt Noteikumiem, preces un/vai pakalpojumus iegādāties nav iespējams.
 6. Pirms Pirkšanas–pārdošanas līguma noslēgšanas Pārdevējs var nosūtīt Pircējam vēl citus apstiprinājumus, piemēram, apstiprinājumu, ka saņemts maksājums utt.
 7. Pirkšanas–pārdošanas līgums ir spēkā līdz šīs vienošanās noteikto pienākumu izpildei. Pirkšanas–pārdošanas līgumu uzskata par izpildītu, kas Preces ir nodotas Pircējam atbilstoši Noteikumos un spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos aprakstītajai procedūrai.
 8. Pircējs apņemas pēc sava pasūtījuma apstiprināšanas apmaksāt un pieņemt Internet veikalā pasūtītās Preces.
 9. Pārdevējs var neapstiprināt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs nav izpildījis visus Preču pasūtīšanas nosacījumus, ja Pārdevējam nav Preces, kuru Pircējs vēlas iegādāties, ja Pircējs nav apliecinājis piekrišanu Noteikumiem, un/vai citu iemeslu dēļ, kurus var individuāli izpaust Pircējam.

PASŪTĪJUMA VEIKŠANA UN SAŅEMŠANA

 1. Pircējs, veicot pasūtījumu Interneta veikalā, apliecina, ka ir iepazinies ar izvēlētās preces un/vai pakalpojuma aprakstu un tas atbilst Pircēja izvirzītajām prasībām un vajadzībām.
 2. Pircējs apņemas pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt precīzus pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Neprecīzu datu gadījumā pasūtījums var tikt nenodrošināts.

CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

 1. Preču un pakalpojumu cenas Interneta veikalā ir norādītas ar nodokļiem, tai skaitā pievienotās vērtības nodokli. Maksa par pasūtījuma piegādi (ja tāda paredzēta) tiek noteikta atsevišķi atbilstoši Interneta veikala piegādes maksām.
 2. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu, piekrīt spēkā esošās cenas apmaksai.
 3. Maksājums tiek veikts ārpus Interneta veikala vides, pakalpojuma nodrošinātāja Montonio Finance UAB drošā maksājumu vidē.
 4. Pārdevējam nav piekļuves Pircēja bankas datiem un kredītkartes datiem.
 5. Preču cenas un atlaides var atšķirties no preču klāsta, cenām un atlaidēm Pārdevēja mazumtirdzniecības veikalos.

PRECES

 1. Interneta veikalā norādītās Preces parasti atrodas noliktavā/pārdevēja veikalos. Minēto Preču pieejamība netiek nodrošināta, jo tas var būt maldinoši sakarā ar iespējamajām tehniskām problēmām programmās.
 2. Gadījumā, ja Pircējs veic pasūtījumu, bet noskaidrojas, ka dotās Preces neatrodas Pārdevēja noliktavā un Interneta veikals nevar izpildīt doto pasūtījumu, Pircējam tiek atgriezta visa pirkuma summa. 
 3. Interneta veikalā izvietotām Preču fotogrāfijām ir ilustratīva nozīme un tās var nedaudz atšķirties no Preces reālā izskata.

PRECES PASŪTĪŠANA

 1. Lai veiktu preces pirkumu, Pircējs, kas ir reģistrējies Interneta veikalā un piekritis šiem Noteikumiem, Interneta veikalā izvēlas vēlamo Preci un pievieno to pirkumu grozam, noklikšķinot uz taustiņa “Pievienot pirkumu grozam”.
 2. Pasūtījuma noformēšanai Pircējam jāveic sekojošas darbības:
 • Jāizvēlas prece vai preces, pievienojot to „Iepirkumu grozam”.
 • Pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „Iepirkumu grozā”, nospiest taustiņu „Noformēt pirkumu”. Pircējs tiek novirzīts tālāk uz pasūtījuma noformēšanas lappusi.
 • Norēķinu lapā Pircējs var veikt pirkumu kā reģistrēts lietotājs, kurš ir lojalitātes programmas dalībnieks un saņemt papildu atlaidi savam pasūtījumam vai iegādāties pasūtījumu kā viesis. Ja Pircējs ir izvēlējies preces iegādāties viesa statusā, tad reģistrācija nav nepieciešama. Pēc pieprasīto datu ievadīšanas un datu pareizības pārbaudes Pircējs apstiprina pasūtījumu, nospiežot taustiņu “Noformēt pirkumu”. Pēc šīs darbības pasūtījums ir apstiprināts un nosūtīts pārdevējam.
 1. Pircējs samaksu par Preci veic izmantojot internetbankas bankas linku un apstiprina maksājumu Pārdevējam, nospiežot taustiņu “Atpakaļ pie tirgotāja”.
 2. Pēc Preces apmaksas Interneta veikals sūta pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.
 3. Pircējs apņemas Pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt precīzus Pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, Pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Neprecīzu datu gadījumā Pasūtījums var netikt netiek nodrošināts.
 4. Pārdevējs neatbild par pasūtījuma izpildes neiespējamību un par jebkurām, no tās izrietošām sekām, kas radušas Pircēja iesniegto, bet nepareizo datu dēļ.
 5. Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja rodas šaubas par Pārdevējam iesniegto datu pareizību, kā arī - vispārpieņemtajiem principiem neatbilstošās rīcības gadījumā.
 6. Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, nosūtot paziņojumu uz Pircēja e-pasta adresi un norādot atteikuma iemeslu. Ja Pārdevējs atsakās izpildīt pasūtījumu, Klientam tiks atgriezta visa pasūtījuma summa. Atmaksa tiek veikta uz to pašu bankas kontu, kuru Klients izmantoja, pasūtījuma apmaksai.

PIEGĀDE

 1. Pircējs var izvēlēties starp dažādiem Preces piegādes veidiem. Preces piegāde atkarīga no Pircēja izvēlētā pasta pakalpojuma. Preču piegāde ir maksas pakalpojums.
 2. Par piegādes veidu izvēloties Omniva vai Venipak pakomātus, Prece Pircēja izvēlētajā pakomātā nonāk 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājuma sūtīšanas uz Pircēja e-pasta adresi. Par Preces nonākšanu pakomātā Pircējs tiek informēts ar īsziņas paziņojumu, kas satur durvju kodu, pakomāta atrašanās vietu, atgriešanas kodu un uzglabāšanas termiņu. Pakomāti ir atvērti 24 stundas. Prece tiek uzglabāta pakomātā 7 kalendārās dienas. Pēc minētā termiņa beigām Prece tiek sūtīta atpakaļ Interneta veikalam. Gadījumā, ja Pircējs neizņem Preci iepriekš minētajā termiņā, Pircējam ir pienākums atlīdzināt izmaksas, kas saistītas ar atkārtotu preces nosūtīšanu.
 3. Pircējam ir pienākums saglabāt 2. punktā minēto īsziņas paziņojumu līdz 14 dienu gara atgriešanas perioda beigām. Pircējam ir iespēja vajadzības gadījumā Preci nomainīt vai atgriezt, izmantojot tajā pašā īsziņas paziņojumā esošu atgriešanas kodu.
 4. Izvēloties par piegādes veidu Kurjeru, Prece nonāk Pircēja norādītajā adresē 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājuma nosūtīšanas uz Pircēja e-pasta adresi. Kurjers sazināsies ar Pircēju pa tālruni un saskaņo piemēroto piegādes laiku. Gadījumā, ja Preces nodošana neizdosies, sūtījums tiek atgriezts Interneta veikalā un uz Klienta e-pasta adresi tiek nosūtīta e-vēstule ar ziņu par pasta sūtījuma atnākšanu. Prece tiek pasta nodaļā uzglabāta 14 kalendārās dienas. Gadījumā, ja Pircējs neizņemt Preci iepriekšminētajā termiņā, Pircējam ir pienākums atlīdzināt ar atkārtotu sūtīšanu saistītās izmaksas.
 5. Gadījumā, ja Pircējs pasūtījumu noformēja nedēļas nogalē (laika posmā piektdienā pēc plkst. 13.00 līdz pirmdienas plkst. 10.00) vai valsts svētkos, 5 dienu periods sākas nākamās darba nedēļas sākumā vai valsts svētkiem sekojošajā darba dienā, plkst. 10.00.
 6. Pircējam pirms pasūtījuma noformēšanas ir pienākums pārbaudīt iesniedzamo kontaktdatu pareizību, lai izvairītos no kavējumiem un neskaidrībām Preču piegādes laikā. Pārdevējs neatbild par kavējumiem un neskaidrībām Preču piegādē, ja kavējuma vai neskaidrību iemesls ir Pircēja pasūtījuma noformēšanas gaitā sniegto datu neprecizitāte vai nepareizība.
 7. Gadījumā, ja Prece līdz Pircējam nenonāk labā stāvoklī un slēgtā iepakojumā, Pircējam ir pienākums par to paziņot Interneta veikalam, sūtot attiecīgu vēstuli uz e-pasta adresi: info@leecooper.lv lv vai zvanot +371 67216096.

PREČU SAŅEMŠANA UN UZGLABĀŠANA

 1. Ja Pircējs nepasūta Preču piegādes pakalpojumu, pasūtītās Preces bez maksas var saņemt Preču saņemšanas punktos. Veicot pasūtījumu, Pircējs izvēlas Preču saņemšanas punktu, kurā vēlētos saņemt pasūtītās preces.
 2. Kad pasūtītās Preces ir gatavas saņemšanai, Pircējs saņem apstiprinājuma ziņojumu par to, ka ir iespējams šīs Preces saņemt. Ierodoties paņemt pasūtītās Preces Preču saņemšanas punktā, Pircējam ir jāuzrāda Pārdevēja pārstāvim derīgs personu apliecinošs dokuments (ID karte vai pase) kā arī pasūtījuma apstiprināšanas ziņojums, kuru Pārdevējs elektroniski nosūtījis Pircējam. Ja Pircējs nevar uzrādīt minētos dokumentus, Pārdevēja pārstāvim ir tiesības atteikties izsniegt preces Pircējam.
 3. Pircējs saņem pasūtītās Preces ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc tam, kas Pārdevējs elektroniski informējis Pircēju, ka Preces ir gatavas saņemšanai.
 4. Kad Pircējs ir saņēmis Preces, tās uzskatāmas par izsniegtām (piegādātām) pircējam.
 5. Ja Pircējs nesaņem pasūtītās Preces 3 dienu laikā pēc tam, kad ticis informēts par pasūtīto Preču sagatavošanu saņemšanai, Pircēja pienākums ir segt Pārdevējam preču glabāšanas izmaksas 1.5 € par katru kalendāro dienu, un tās attiecas uz visām Pircēja nepaņemtajām precēm.
 6. Pircējam preču glabāšanas maksa jāsamaksā pirms preču paņemšanas no SIA “STANIS” preču saņemšanas punkta.

PASŪTĪJUMA ATGRIEŠANA UN NOMAIŅA

 1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtījuma piegādes brīža izmantot atteikuma tiesības, aizpildot paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedzot to attiecīgajam komersantam kā rakstisku apstiprinājumu par atteikšanos no Pasūtījuma.
 2. Preču atgriešanai/nomainīšanai 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža jāiesniedz iesniegums Pārdevējam par atgriešanu. Iesniegumu par atgriešanu iespējams iesniegt sekojoši:
 • iesniedzot Pārdevējam aizpildītu atgriešanas veidlapu vienā no mazumtirgotāja mazumtirdzniecības veikaliem kopā ar atgriezto preci; mazumtirdzniecības veikalu saraksts kur var veikt preču atgriešanu:
 • Lee Cooper veikals, TC Spice, B ieeja, 1. stāvs, Lielirbes iela 29, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1046
 • Matīsa iela 20, Centra rajons, Rīga, LV-1001
 • Lee Cooper veikals, Rīgas iela 38, Daugavpils, LV-5401
 • Nosūtot Pārdevējam aizpildīto atgriešanas veidlapu kopā ar atgrieztām precēm caur Omniva pakomātu, izmantojot atgriešanas kodu
 • Pārdevējam atgrieztās Preces tiek akceptētas tikai kopā ar aizpildīto atgriešanas veidlapu vai iesniegumu.
  Atgriešanas veidlapu var atrast ŠEIT.
 1. Patērētājam prece jāatgriež 14 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža vai kopš viņš preci iepriekšminētā perioda laikā nodevis loģistikas uzņēmumam. Pērdevējam ir tiesības neatmaksāt naudu līdz brīdim, kad viņš ir saņēmis līguma priekšmetu (Preci).
 2. Apmaināmai vai atgrieztai Precei nedrīkst būt bojājumu vai nēsāšanas pazīmju, Precei jābūt oriģināliepakojumā un Precei jābūt ar visām oriģināletiķetēm. Ja atgriežāmā priekšmeta stāvoklis ir pasliktinājies, Pircējs atbild par priekšmeta vērtības zudumu, kas izriet no priekšmeta lietošanas, tikai gadījumā, ja viņš ir priekšmetu lietojis citā veidā, nekā tas būtu nepieciešams, lai pārliecinātos par priekšmeta būtību, īpašībām un funkcionalitāti. Lai pārliecinātos par priekšmeta būtību, īpašībām un funkcionalitāti, Pircējam būtu ar preci jāapiet un jālieto priekšmets tikai veidā, kādā tas parasti tiek atļauts veikalos.
 1. Atgriezt nedrīkst apakšveļu u.c. higiēnas preces.
 2. Pircējam vienmēr ir jāatver Preces iepakojums piesardzīgi, nebojājot to. Ja iepakojumu nav iespējams atvērt to nebojājot, netiek prasīta Preces atgriešana oriģināliepakojumā.
 3. Pircējs var atgriezt preci vienā no mazumtirgotāja zemāk minētajiem mazumtirdzniecības veikaliem:
 • Lee Cooper veikals, TC Spice, B ieeja, 1. stāvs, Lielirbes iela 29, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1046
 • Matīsa iela 20, Centra rajons, Rīga, LV-1001
 • Lee Cooper veikals, Rīgas iela 38, Daugavpils, LV-5401

Veikalu klientu apkalpošanas speciālisti nosūta Atgriezto preci Interneta veikalam, kur tiek veikta Preces/Preču apmaiņa vai atgriešana. Atgrieztā prece nonāk Interneta veikalā 5 darba dienu laikā. Atgriešana veikalā ir bez maksas. Bet mazumtirdzniecības veikali neatmaksā pirkuma summu.

 1. Aizvietojošu preci nevar izvēlēties parastajā veikalā un tur netiek atgriezta arī pirkuma summa. Preces/Preču apmaiņas vai atgriešanas process tiek veikts tikai Interneta veikalā.
 2. Gadījumā, ja par piegādes veidu tika izvēlēts Omniva pakomāts, Pasūtījumu var apmainīt vai atgriezt ar Omniva pakomāta starpniecību, izmantojot sākotnējā īsziņas paziņojumā esošo atgriešanas kodu. Instrukcija par atgriešanu ar pakomāta starpniecību: https://www.omniva.lv/pakalpojum/demo/. Izmantojot atgriešanas kodu, atgriešana ir bez maksas un atgrieztā prece nonāk Interneta veikalā 5 darba dienu laikā. Par Preces saņemšanu Interneta veikals nosūta apstiprinājumu uz Pircēja e-pasta adresi.
 3. Gadījumā, ja par piegādes veidu tikai izvēlēts Kurjers, Pasūtījumu iespējams apmainīt vai atgriezt, nododot to brīvi izvēlētajā veikalā vai Omniva Pakomātā. 
 4. Pirmā preces apmaiņa, izmantojot Omniva pakomātus, klientiem ir bez maksas. Sākot ar otro apmaiņu, sūtīšanas izmaksas sedz klients.
 5. Preci var apmainīt tikai pret tās pašas preces citu izmēru. 
 6. Pārdevējs atgriež Pircējam pirkuma summu 14 dienu laikā, kad preces ir atdotas atpakaļ Pārdevējam. Gadījumos, kad tiek atdota atpakaļ tikai daļa iegādāto preču, piegādes maksu neatmaksā. Pirkuma summa tiek atgriezta uz to pašu norēķinu kontu, no kura Pircējs par atgriežāmo pasūtījumu samaksāja.
 7. Atgrieztais maksājums ienāk Pircēja bankas kontā ne vēlāk kā nākamajā bankas darba dienā, bet kredītkartes izmantošanas gadījumā- saskaņā ar Pircēja bankas noteikumiem.
 8. Ja pārdevējs novēro ilgstošu un nepamatotu preču atgriešanu, tad pārdevējam ir tiesības anulēt klienta kontu. Nepamatota atgriešanas prakse ietver preču pasūtīšanu un atgriešanu neparastā daudzumā, atkārtotu, bojātu preču atgriešanu un nēsātu preču atgriešanu. Ja klients uzskata, ka klienta profils tika deaktivizēts nepamatoti, tad klientam ir tiesības griezties klientu atbalstu centrā un lūgt pārdevēju atkārtoti izskatīt konta deaktivizēšanas lēmumu.

LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA

 1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas datu precizitāti. Ja Pircējs sniedz neprecīzus reģistrācijas datus un/vai tos savlaicīgi neatjaunina, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām.
 2. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas datu nodošanu trešajām personām. Ja trešā persona lieto Interneta veikala pakalpojumus vai iegādājas preces un/vai pakalpojumus Interneta veikalā, pierakstoties ar Pircēja datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju, un Pircējs ir atbildīgs par pienākumiem, kas šādi ir radušies.
 3. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies gadījumos, kad Pircējs nav izlasījis Noteikumus un/vai Pirkšanas–pārdošanas līgumu pretēji Pārdevēja ieteikumam un Pircēja pienākumam tos izlasīt, lai arī šāda iespēja tikusi nodrošināta.
 4. Pārdevējs ir atbildīgs par Interneta veikala nepareizu funkcionēšanu un tās rezultātā radītiem tiešiem zaudējumiem vai kaitējumu Pircējam vai trešajām personām, ja tas noticis Pārdevēja apzinātu darbību rezultātā.
 5. Ja Pārdevēja Interneta veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu tīmekļa vietnēm, Pārdevējs neuzņemas atbildību par šajās tīmekļa vietnēs ievietoto informāciju vai tajās veiktajām aktivitātēm, neuzrauga un nekontrolē šīs tīmekļa vietnes un nepārstāv šīs juridiskās vai fiziskās personas.
 6. Kaitējuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tikai tiešos zaudējumus.
 7. Pārdevējs nav atbildīgs par saistību neizpildi attiecībā uz pirkšanas–pārdošanas līgumu un/vai preču nepiegādāšanu/novēlotu piegādāšanu, ja tas noticis trešo personu vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs pirkšanas–pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī nav varējis paredzēt vai kontrolēt un nav varējis novērst šos apstākļus vai to radītās sekas (force majeure). Ja minētie apstākļi pastāv ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi, līgumslēdzējas puses var uz abpusējas vienošanās pamata izbeigt noslēgto Pirkšanas–pārdošanas līgumu.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

 1. Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu ES un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Pārdevēja interneta veikalā var tikt izmantotas sīkdatnes.
 2. Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti reģistrējoties, pasūtījumā un/ vai iegūti lietojot Interneta veikalu, apstrādei pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, pircēju datu bāzu un statistikas veidošanai, kā arī, lai pārliecinātos par pircēja kredītspēju un spēju izpildīt maksājuma saistības. 
 3. Pārdevējam ir tiesības nodot trešajām personām no pirkuma izrietošā parāda, ja tāds ir, piedziņas tiesības, datus par pircēju parādu piedziņas nolūkā, kas ietver arī tiesības izmantot pircēja personas datus pircēja kredītvēstures veidošanai un pircēja datu ievietošanai parādvēstures un kredītinformācijas biroju datu bāzēs.
 4. Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus.
 5. Pārdevēja rīcībā nonākušie personas dati tiek ierakstīti Pircēju reģistrā un tos izmanto pārdošanas pakalpojuma sniegšanai un preču piedāvāšanai Pircējam.
 6. Pārdevējs saglabā Pircēja kontaktinformāciju, kurus Pircējs pirkumu veikšanas gaitā ievadīja, kā arī informāciju par Pircēja veiktajiem pirkumiem. Šī informācija uzskatāma par konfidenciālu un tiek apstrādāta saskaņā ar personas datu aizsardzības likumu. Preču nosūtīšanai Pircējam nepieciešamie personas dati tiek nosūtīti kurjeru pakalpojumus sniedzošajam uzņēmumam.
 7. Reģistrējoties vai veicot pirkumus Interneta veikalā Pircējs piekrīt saņemt Pārdevēja komerciālus paziņojumus uz Pircēja norādīto e-pasta adresi un īsziņas uz mobilā telefona numuru, tajā skaitā, par Pārdevēja piegādātajām precēm. Lai atteiktos no komerciālu paziņojumu saņemšanas, Pircējs var izmantot attiecīgo saiti Interneta veikala vietnē.
 8. Datu sakari starp Pircēju un bankām un karšu maksājumu centru ir kriptēti, kas nodrošina Pircēja personas datu un bankas datu drošību.
  Maksājums tiek veikts ārpus Interneta veikala vides, attiecīgas bankas vai pakalpojuma nodrošinātāja drošā maksājumu vidē. Interneta veikalam nav piekļuves Pircēja bankas datiem un kredītkartes datiem.
 9. Personas datus apstrādā SIA “STANIS” Latvijā.

LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN TO GROZĪŠANA

 1. Reģistrējoties vai iepērkoties Interneta veikalā, Pircējs piekrīt Interneta veikala lietošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot.
 2. Pārdošanas līgums starp Pārdevēju un Pircēju stājas spēkā ar brīdi, kad samaksājama pirkuma summa ienāk Pārdevēja norēķinu kontā.
 3. Pārdevējam ir tiesības grozīt Interneta veikala lietošanas noteikumus un mainīt preču cenas. Ziņas par izmaiņām tiek publiskotas Interneta veikala vidē. Darījumam tiek piemēroti darījuma brīdī spēkā esošie noteikumi un cenas.
 4. Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījumā izpildes, ja tehniskās kļūdas dēļ Interneta veikalā tikusi attēlota nepareiza Preces cena.

ATLAIDES UN AKCIJAS PIEDĀVĀJUMI

 1. Pārdevējs var pēc savas iniciatīvas piešķirt atlaides vai noteikt akcijas cenas Interneta veikalā. Interneta Veikalā piešķirtās atlaides un akcijas var nebūt tādas pašas, kādas ir spēkā Pārdevēja veikalā.
 2. Laikā, kad ir spēkā konkrēta akcija vai atlaide, Interneta veikalā jābūt pieejamai detalizētai informācijai par šo akciju vai atlaidi.
 3. SIA “STANIS” lojalitātes programmas noteikumi un nosacījumi ir pieejami tiešsaistē: Lojalitātes programma Lee Cooper Friends.
 4. Iegādājoties Preces, kurām Pārdevējs piedāvā atlaidi vai kuras papildina ar dāvanu, un tad atdodot tās atpakaļ, Pircējs saņem atpakaļ tikai to summu, kuru ir samaksājis par Precēm.
 5. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt īpašo piedāvājumu vai atlaižu nosacījumus vai arī tos atcelt. Īpašo piedāvājumu un atlaižu procedūras izmaiņas vai to atcelšana ir spēkā no šo izmaiņu vai atcelšanas publicēšanas.

PĀRĒJIE NOTEIKUMI

 1. Starp Pircēju un Pārdevēju radušās domstarpības tiek atrisinātas pārrunu ceļā.
 2. Ja Pārdevējs atteicies atrisināt Pircēja sūdzību vai Pircējs nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajam risinājumam un uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības, Pircējam ir tiesības caur Patērētāju aizsardzības dienestu iesniegt sūdzību patērētāju sūdzību komisijai.

KLIENTU ATBALSTS

 1. Informācijas apmaiņai, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru.
 2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Pircējs sazinās ar Pārdevēju, izmantojot e-pastu info@leecooper.lv. Valsts svētkos klientu atbalsts nestrādā.