Your Cart
Lee Cooper Friends lojalitātes programma
Lee Cooper Friends lojalitātes programma
Lee Cooper Friends
lojalitātes programma

Vai vēlaties saņemt priekšrocības un ieguvumi? Mums ir tas, ko meklējat!

Kļūstot par lojalitātes programmas dalībnieku, jūs saņemsiet visa veida ekskluzīvas priekšrocības, piemēram, 10% atlaidi katram pasūtījumam mūsu tiešsaistes veikalā, piekļuve slēgtām izpārdošanām, 5% atlaidi savā dzimšanas dienā un daudz ko citu.
Ko tu gaidi? Pievienojies tagad!

Lee Cooper draugu lojalitātes programma

 

Jūsu ieguvumi:

Lojalitātes programmas dalībnieki saņem papildus 10% atlaidi katram pasūtījumam mūsu interneta veikalā.

Lojalitātes programmas dalībnieki saņem papildus 5% atlaidi jau esošajai 10% atlaidei savā dzimšanas dienā.

Jūs saņemsiet savu personīgo kontu, kurā būs pārskats par jūsu pirkumu vēsturi.

Varēsi saņemt atlaides un īpašos piedāvājumus, kā arī piedalīties slēgtajās izpārdošanās.

Jūs pirmais uzzināsiet par gaidāmajām izpārdošanām

Jūs saņemsiet biļetenu ar jaunākajām tendencēm un stila padomiem.

Lojalitātes programmas privātuma politika

 1. Visas privātpersonas („fiziskas personas”), kas ir vismaz astoņpadsmit gadus vecas, var pievienoties Lee Cooper Friends lojālā klienta programmai.
 2. Pirms reģistrācijas kā lojālam klientam, Jums jāiepazīstas ar Lee Cooper Friends lojālā klienta programmas noteikumiem un nosacījumiem.
 3. Iesniedzot personas datus savā pieteikumā, lai pievienotos Lee Cooper Friends programmai, Jums vispirms jāpieņem noteikumi un nosacījumi, un tad jādod SIA “STANIS” sava piekrišana tālāk apstrādāt Jūsu personas datus ieskaitot informācijas ievākšanu lojālā klienta programmai attiecībā uz Jūsu veiktajiem pirkumiem.
 4. SIA “STANIS” lojālā klienta programma sākas uzreiz pēc tam, kad Jūs esat pieņēmuši programmas noteikumus un nosacījumus, tie ir spēkā tikai interneta veikalā.
 5. Jums ir tiesības mainīt, izdzēst vai atjaunināt savus personas datus.
 6. Ja esat devuši savu piekrišanu saņemt informatīvās vēstules, kad pievienojāties lojālā klienta programmai, Jums tiks nosūtīta informācija par modes jaunumiem, speciāliem piedāvājumiem un atlaidēm.
 7. Jums ir tiesības atteikties saņemt Lee Cooper Friends informatīvās vēstules jebkurā laikā, noklikšķinot vai uzspiežot attiecīgo pogu informatīvās vēstules beigās vai sazinoties ar mums pa e-pastu: info@leecooper.lv. Interneta veikala reģistrētie lietotāji var mainīt savus privātuma iestatījumus, apmeklējot savu konta iestatījumu sadaļu.
Trīs dienas līdz Jūsu dzimšanas dienai un trīs dienas pēc tās Jums ir tiesības izbaudīt 15% atlaidi produktiem, kas tiek pārdoti par pilnu cenu interneta veikalā.

SIA “STANIS” vissvarīgākais ir apmierināt savu klientu vajadzības.  Kompānijas ievāc un patur informāciju attiecībā uz saviem klientiem, lai varētu piedāvāt tiem vislabākos pakalpojumus.

 1. SIA “STANIS” apstrādā Lee Cooper Friends lojāla klienta programmas dalībnieku personas datus, pamatojoties uz spēkā esošo līgumu, kurā klienti ir izteikuši savu vēlēšanos pievienoties lojalitātes programmai, aizpildījuši pieteikumu un piekrituši Lee Cooper Friends lojalitātes programmas noteikumiem un nosacījumiem.
 2. Personas dati tiek klasificēti kā informācija, kur SIA “STANIS” ievāc, lai varētu identificēt personas, izpildīt līguma nosacījumus un pārvaldīt kontus, šajā gadījumā tiek noslēgts līgums starp SIA “STANIS” un klientu, kurš kalpo par likumīgu pamatu klienta personas datu apstrādei, produktu un pakalpojumu piedāvāšanai Lee Cooper Friends programmas lietotājiem, pētījumu veikšanai un loteriju īstenošanai saskaņā ar šobrīd spēkā esošo likumdošanu.
 3. SIA “STANIS” apstrādā savu klientu personas datus tā, lai varētu piedāvāt tiem vislabākos pakalpojumus un vislabāko iepirkšanās pieredzi. SIA “STANIS” apstrādā personas datus tādos nolūkos kā, piemēram, informācijas ievākšana par veiktajiem pirkumiem, mērķa produktu un pakalpojumu piedāvāšana, loteriju īstenošana un informācijas saņemšana par informatīvo vēstuļu izlasīšanu un atvēršanu, lai piedāvātu klientiem interesantu saturu.
 4. SIA “STANIS” apstrādā tādus personas datus, kas ir nepieciešami, lai tā varētu izpildīt līguma nosacījumus un piedāvāt klientiem vislabākos pakalpojumus. Jebkādas detaļas, ko klienti iesniedz, ir konfidenciālas un tiek uzglabātas droši saskaņā ar šobrīd spēkā esošo likumdošanu.
 1. Pievienojoties Lee Cooper Friends lojālā klienta programmai, klients iesniedz šādus personas datus, kuri tiek apstrādāti: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, piekrišana saņemt tiešo mārketingu, e-pasta adrese, mobilais tālrunis, pasta adrese.
 2. SIA “STANIS” ir tiesības veikt kartes lietotāja personas datu profila analīzi, lai labāk saprastu klientu vēlmes un attiecīgi varētu piedāvāt vislabākos produktus un pakalpojumus, precīzāk mērķējot uz tiešo mārketingu.
 1. SIA “STANIS” var nodot savu klientu personas datus apstrādātājiem, kas ir pilnvaroti no SIA “STANIS” puses un ar reģistrētu atrašanās vietu un datu direktorijām Eiropas Ekonomiskajā zonā. SIA “STANIS” datu apstrādātāji ir sadarbības partneri, kuri īsteno tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu klientu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamo likumdošanu.
 2. SIA “STANIS” ir noslēgti līgumi par personas datu konfidencialitāti ar visiem tās sadarbības partneriem, kuriem SIA “STANIS” nodod personas datus savas lojalitātes programmas ietvaros.
 3. SIA “STANIS” lojalitātes programmas dalībniekam tiek nodota informācija par īpašiem piedāvājumiem un atlaidēm, kā arī produktiem un pakalpojumiem, izmantojot elektroniskos kanālus (ieskaitot sociālos medijus), tālruņa numuru, e-pasta adresi vai pasta adresi, kas norādīta pieteikumā, ja kartes lietotājs ir devis savu piekrišanu saņemt šādus piedāvājumus.
 4. Saņemt precīzāku informāciju par SIA “STANIS” datu apstrādātājiem var, sazinoties ar mums pa e-pastu: info@leecooper.lv.
 1. Ja Jūsu personas dati mainās, mēs lūdzam Jūs sazināties ar mums pa e-pastu: info@leecooper.lv lai atjauninātu Jūsu informāciju.
 2. Interneta veikala reģistrētie lietotāji var apskatīt, rediģēt un papildināt savus personas datus savā Lee Cooper Friends kontā.
 3. Iesniedzot jaunas personas ziņas, dati tiek automātiski atjaunināti.
 1. Lee Cooper Friends lojalitātes programmas dalībniekiem ir tiesības atsaukt savu piekrišanu tiešajam mārketingam (ieskaitot atlaižu piedāvājumus, kampaņas vai informatīvās vēstules) jebkurā laikā, ielogojoties savā interneta veikala kontā un izdarot to tur vai nododot šo pieprasījumu pa e-pastu: info@leecooper.lv.
 2. Lee Cooper Friends ir tiesības atteikt apmierināt pieprasījumu izdzēst personas datus, ja tas ir nepieciešams, lai apstrādātu kartes lietotāja personas datus, lai sagatavotu, iesniegtu vai aizstāvētos juridiskajās prasībās saistībā ar personas vai īpašuma aizstāvēšanu vai citos nolūkos, ko paredz likums. Šādos gadījumos SIA “STANIS” ir tiesības paturēt kartes lietotāja personas un iepirkšanās ziņas līdz pat divdesmit četrus mēnešus pēc pēdējās kartes izmantošanas reizes, un personas dati tiks automātiski izdzēsti pēc šī perioda beigām.

Lojalitātes programmas ietvaros, kartes lietotāja personas un iepirkšanās detaļas tiek paturētas saskaņā ar Grāmatvedības likuma prasībām; personas dati tiek automātiski izdzēsti pēc kartes derīguma termiņa beigām vai augstākminētā perioda beigām. Personas dati tiek izdzēsti pirms šī derīguma termiņa beigām, ja kartes lietotājs iesniedz attiecīgu pieprasījumu SIA “STANIS”, un ja šādu datu dzēšana nav pretrunā citai likumdošanai.

Lojalitātes programmas ietvaros SIA “STANIS” darbojas kā personas datu kontrolētājs. Lojalitātes programmas ietvaros SIA “STANIS” ir tiesības nodot personas datus apstrādātājiem, kas ir sadarbības partneri, lai piedāvātu kartes lietotājiem vislabākos pakalpojumus. Apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar instrukcijām, kas saņemtas no SIA “STANIS”, un tiem ir pienākums garantēt personas datu aizsardzību.
Ja kartes lietotājiem ir jebkādi jautājumi par to personas datu apstrādi lojalitātes programmas ietvaros, viņi var jebkurā laikā sazināties ar datu aizsardzības speciālistu, kuru ir pilnvarojusi SIA “STANIS”: info@leecooper.lv.
 1. Klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi mums, apmeklējot un iepērkoties SIA “STANIS” veikalos vai interneta veikalā, tiek uzskatīti par konfidenciāliem.
 2. Piekļuve SIA “STANIS” klientu ziņām, lai grozītu un apstrādātu ziņas, ir atļauta tikai personām, kuras ir pilnvarotas to darīt.
 3. Mūsu darbības laikā mēs pārliecināmies, ka šī darbība atbilst Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un attiecīgajai likumdošanai.
 1. Lojalitātes programmas mērķis ir identificēt Lee Cooper Friends dalībniekus un piešķirt tiem atlaides un īpašus piedāvājumus.
 2. SIA “STANIS” atbild par Lee Cooper Friends lojalitātes programmas, klientu un lietotāju konfidencialitātes saglabāšanu.
 3. SIA “STANIS” ir tiesības mainīt lojalitātes programmu un atlaides, kas tiek piedāvātas šīs programmas ietvaros.

Lai dzēstu savu kontu, lūdzu, sazinieties ar mums: info@leecooper.lv.